+ 359 (0) 89 3 003 533
+ 359 (0) 88 5 808 406

Понеделник - Събота: 09:00 - 19:00

Общи условия

     Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата и задълженията им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

technocity.bg е интернет сайт на фирма Техносити ЕООД и има за цел да представи продуктите и услугите, които фирмата и нейните партньори предлагат на пазара. За всички продукти, които се предлагат на интернет сайта, Техносити е оторизиран дилър или представител на директните вносители.

technocity.bg си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИИ

     С попълването на онлайн форма за участие в промоция с награди или изтегляне на рекламни материали, участникът дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора на промоцията, за целите на промоцията, за други промоции и активности, които ще се провеждат в бъдеще от Техносити ЕООД, както и за получаване на e-mail промоционални съобщения;

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

     За да направите поръчка е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. technocity.bg се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата.

     Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържаща се в техния профил.

     technocity.bg си запазва правото да прекратява регистрация на потребител, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

     technocity.bg си запазва правото, наличността и сроковете на доставка да се уточняват по телефон или e-mail, в момента на обработка на поръчката. 

     Цените в сайта са в лева и с начислен ДДС. В цената на продукта не се включва стойността на доставката и дължимите такси при плащане.

     При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта възможности: брой, производител, доставка, цвят, модел и др.п. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката.

     Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на technocity.bg се свърже с него по телефон или e-mail.

     Потребителят е съгласен, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА

 1. 1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
  1. видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
  2. възникнал дефект по време на транспортирането;
  3. цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
  4. неспазен срока на доставка.

  Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

 2. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед и се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
 3. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14-дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

     Съгласно законодателството, потребителя има правото да уведоми technocity.bg в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги - от датата на сключване на договора.

     При връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, technocity.bg си запазва правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта, сума която ще бъде съобщена след преценяване на щетите.

     Съгласно законното право при връщане на продукта, възстановяването на стойността, ще бъде в рамките на 14 дни от датата на връщане.

Изключения

 1. Следните категории продукти могат да се връщат само в ситуацията в който са запечатани:
  1. Видео и Аудиозаписи
  2. Компютърни програми
 2. Следните категории продукти не могат да се връщат:
  1. Изпълнените продукти според спецификациите на потребителя;
  2. Персонализирани продукти

ГАРАНЦИИ

     Всички продукти, които се продават през сайта technocity.bg, се възползват от условия за гаранции, съгласно закона и от търговските политики на производителя.

ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

     technocity.bg може да възложи на трети лица услугите по изпълнението на поръчките, запазвайки винаги отговорността пред клиента за всичките си задължения, поети по договор.

ОГРАНИЧЕНИЯ

     Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение от technocity.bg. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие от technocity.bg.

     Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

     Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, обекти на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

     technocity.bg не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

     technocity.bg не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

     technocity.bg не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. technocity.bg не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна technocity.bg.

     technocity.bg не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности и неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

     technocity.bg не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си в договори, ако това неизпълнение е резултат от фактори, извън контрола на фирмата. В тези случаи technocity.bg се задължава да информира клиента и да вземе всички мерки, за да се ограничат последиците от неизпълнението на договора.